Yurt Dışında Kredi Kartınızın Kullanımı

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sed imperdiet velit. Etiam ac sem eu libero aliquam suscipit eget a erat.

Kredi kartınızı yurt dışında kullanırken faiz hesaplama, minimum ödeme tutarları ve döviz borcunun hesaplanması gibi bilgileri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Tabloyu sağa sola kaydırabilirsin

TL Ödemeli Hesap Özeti Döviz Ödemeli Hesap Özeti
Döviz Borcunun Hesaplanması Yurtdışı harcama ve nakit çekim işlemleriniz hangi para biriminde yapıldığı fark etmeksizin, uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşlarınca belirlenen kurdan USD'ye çevrilerek bankamıza iletilir. Bankamıza bu kuruluşlardan iletilen tutarı TL'ye çevirmek için kullanılacak kur olarak, işlem kaydının Bankamıza ulaştığı tarihteki cari Bankamız Gişe Döviz Satış Kuru'nun %1,5 fazları kullanılır ve hesap özetine yansıtılır. Euro ödemeli hesap özetlerinde sadece nakit harici yapılan Euro harcamaları, USD ödemeli hesap özetlerinde ise sadece nakit harici yapılan USD harcamaları işlem tutarı ile aynı olarak ekstreye yansıtılır. Euro ve USD haricinde diğer para cinslerinden yapılan harcamalarınızda kullanılacak kur ise önce uluslararası kartlı sistem kuruluşlarının belirlediği kurların %1,5 fazlası olarak belirlenir ve harcamalarınız bu kur ile USD'ye çevrilir. Yurtdışı nakit çekim işlemleriniz ise hesap özeti ödeme tipinin USD veya Euro olması durumunda, Bankamıza kaydın ulaştığı günkü Gişe Döviz Satış Kuru'ndan çevrilerek TL olarak yansıtılır. Yurtdışında gerçekleştirilen TV harcamalar, hesap özeti ödeme tipi Euro veya USD olsa dahi TL olarak ekstreye yansıtılır. Euro veya USD hesap özetindeki borcunuzun kısmen veya geç ödenmesi halinde tutar, bir sonraki hesap kesim tarihinde borcun ekstre edildiği tarihteki Bankamız Gişe Döviz Satış Kuru üzerinden TL'ye çevrilir.
Minimum Ödeme Tutarı Limite bağlı olarak değişen asgari ödeme oranı ve uygulama tarih aralıkları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Minimum ödeme tutarı borcunuzun %100'üdür.
Faiz Hesaplama Faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır. Son ödeme tarihinde borcunuzun tamamını ödemediğiniz takdirde döviz borcunuz, bir sonraki hesap kesim tarihinde Gişe Döviz Satış Kuru üzerinden TL'ye çevrilir ve faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır.