Faiz ve Ücretler Tablosu
Kapat

Başvuru için dilerseniz bilgilerinizi bırakın biz sizi arayalım!

Yükleniyor
Miles&Smiles kredi kartınız yoksa şimdi almanın tam zamanı!

1-28 Şubat 2017 tarihleri arasında Miles&Smiles kredi kartına yapacağınız başvurudan 5000 hoş geldin mili kazanmak için Miles&Smiles American Express kartınızı kullanmanız yeterlidir.
Detaylı bilgi için tıklayınız

Miles&Smiles kredi kartından 5000 hoş geldin mili</strong>
Gizlilik Sözleşmesi
 • Ödeme ve Faiz Hesaplama Bilgileri
  Genel Açıklamalar
  • Önceki dönemden devreden borcunuz yok ise ve hesap özetinizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir faiz işletilmez.
  • Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacaktır. Kalan hesap bakiyesine, Minimum Ödeme tutarı ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, Minimum Ödeme tutarının altında ödeme yapılması durumunda ise Minimum Ödeme Tutarının ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin Minimum Ödeme tutarını aşan kısmı için akdi faiz uygulanacaktır. Temerrüt başlangıcı olarak son ödeme tarihi esas alınmaktadır.
  • Nakit avansa ve nakit kullanımı niteliğindeki işlemlere işlem tarihinden itibaren günlük akdi faiz uygulanır.
  • Kredi kartı uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.
  • Yasal düzenlemeler uyarınca bir takvim yılı içinde üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar nakit çekime ve limit artışına kapatılır ; bir takvim yılı içinde art arda üç defa, dönem borcunuzun minimum ödenmesi gereken tutarın altında ödeme yapmanız halinde söz konusu kartınız, borcunuzun tamamının ödenmesine kadar kullanıma kapatılır.
  Hesap Özeti Her ay düzenli olarak adresinize gönderilen, bir önceki hesap kesim tarihinizle son dönemdeki hesap kesim tarihiniz arasında yapmış olduğunuz harcama, limit, mil, borç ve ödeme bilgilerinin yer aldığı belgedir. Hesap özetiniz isteğe bağlı olarak yurt dışı ve yurtiçi harcamalarınız için Türk Lirası ya da döviz cinsinden (Euro veya ABD Doları) düzenlenebilir.
  Hesap Kesim Tarihi Hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir.
  Son Ödeme Tarihi Hesap özetinde belirtilen borcun ödenebileceği en son tarihtir.
  Minimum Ödeme Tutarı Son ödeme tarihinde, ödenmesi gereken asgari tutar. Ödemeniz gereken asgari tutar her halükarda 10 TL'den az olmayacak olup, 17.12.2010 tarihinden sonra ilk kez kredi kartı alan kart hamilleri için bu oran , kartın ilk kullanım tarihinden itibaren 1 yıl süreyle %40'tır. Diğer kart hamillerimiz içinse sahip oldukları limite göre belirlenmektedir. Limite bağlı olarak değişen asgari ödeme oranı ve uygulama tarih aralıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
 • Minimum Ödeme Tutarları
  8/10/2013 öncesi Garanti Bankası'ndan verilen kartlar
  Uygulama Tarih Aralığı 1-14.999 TL arası kart limiti 15.000-19.999 TL arası kart limiti 20.000 TL ve üzeri kart limiti
  08/10/2013-31/12/2013 25% 30% 35%
  01/01/2014-31/12/2014 27% 32% 40%
  01/01/2015 ve sonrası 30% 35% 40%
  8/10/2013 sonrası Garanti Bankası'ndan verilen kartlar
  1-14.999 TL arası kart limiti 15.000-19.999 TL arası kart limiti 20.000 ve TL üzeri kart limiti
  08/10/2013 ve sonrası 30% 35% 40%
 • Faiz ve Ücretler Tablosu
  Akdi Faiz %2,02 Dönem borcunuza minimum ödeme tutarı veya üstünde ödeme yaparsanız, kalan hesap bakiyesine bu faiz oranı uygulanır.
  Gecikme Faizi %2,52 Dönem borcunuzun minimum ödeme tutarının altında ödenmesi halinde, sadece minimum ödeme tutarınızın ödemediğiniz kısmına işletilen aylık faiz oranıdır.
  Nakit Avans Faizi %2,02 Kartınızla yaptığınız nakit çekim işlemleri için işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar işletilecek aylık faiz oranıdır.
  Limit Aşım Faizi %2,02 Borç bakiyenizin, kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde günlük olarak limiti aşan tutara uygulanan akdi faiz oranıdır.
  Nakit Avans Ücreti
  Yurt içi Bankamızdan %3,5 + 6 TL diğer bankalardan %3,5 +8 TL
  Yurt dışı % 3,5 + 3,60 USD, % 3,5 + 2,40 EUR
  Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir. Bu ücret nakit çektiğiniz yere (otomatik vezne, şube vb.) göre değişiklik gösterebilir.
  BSMV(Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) %5 Yasa gereği alınır. Faiz, ücret ve komisyon tutarları üzerinden hesaplanır.
  KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) %15 Yasa gereği alınır. Faiz tutarları üzerinden hesaplanır.
  Kart Yenileme ücreti Kayıp/çalıntı nedeni ile kartlarınızın 1 takvim yılı içinde 3 ve üzeri adette değişmesi durumunda müşteri bazında her bir kart yenilemesi için 9 TL ücret yansıtılacaktır. Ek kartlar da uygulamaya dahildir.
 • Kartınızın Yurt dışında Kullanımı
  TL Ödemeli Hesap Özeti Döviz Ödemeli Hesap Özeti
  Döviz Borcunun Hesaplanması Yurt dışı harcamalarınız, uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşlarınca belirlenen kurdan USD'ye (sadece American Express kartlarıyla yapılan nakit dışı Euro harcamaları Euro'ya çevrilmektedir) çevrilerek Bankamıza iletilir, Bankamıza gelen tutar, işlem kaydının Bankamız'a ulaştığı tarihteki, cari Bankamız Gişe Döviz satış kurundan TL 'ye çevrilir ve bu tutara % 3 oranına kadar olmak üzere komisyon eklenerek hesap özetinize yansıtılır. Euro ödemeli hesap özetlerinde sadece Euro harcamaları, USD ödemeli hesap özetlerinde sadece USD harcamaları olduğu gibi yansıtılır. Diğer para cinslerinden yapılan harcamalarınız ise önce Uluslararası kartlı Sistem kuruluşlarının belirlediği kurlar üzerinden bu kuruluşlarca USD'ye çevrilir ve bu tutara %3 oranına kadar olmak üzere komisyon uygulanır ve Bankada cari kurlar üzerinden ödeme tercihine konu para birimine çevrilir. Borcunuzun kısmen ödenmesi veya geç ödenmesi halinde faiz tahakkuk ettirilecek tutar, bir sonraki hesap kesim tarihinde cari Bankamız gişe döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerek hesaplanır.
  Minimum Ödeme Tutarı Limite bağlı olarak değişen asgari ödeme oranı ve uygulama tarih aralıkları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Minimum ödeme tutarı borcunuzun %100'üdür.
  Faiz Hesaplama Faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır. Son ödeme tarihinde borcunuzun tamamını ödemediğiniz takdirde döviz borcunuz, bir sonraki hesap kesim tarihinde Gişe Döviz Satış Kuru üzerinden TL'ye çevrilir ve faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır.
 • Yıllık Üyelik Ücreti
  Yıllık Hizmet Ücreti Miles&Smiles Kredi Kartı Miles&Smiles Platinum Miles&Smiles Privé
  Asıl Kart Asıl Kart Asıl Kart
  MC(MasterCard) Yıllık Üyelik Ücreti 99 TL 143 TL 181 TL
  Amex Yıllık Üyelik Ücreti 49 TL 77 TL 121 TL
  Bone Abonelik Ücreti 80 TL -
  Quintessentially Ücreti - 400 TL
  Ek Kart Ücretleri Asıl kart ücretinin yarısıdır.
  Kart Yenileme Ücreti Kayıp/çalıntı nedeniyle kartınızın 3 ve üzeri adetten fazla değişmesi durumunda müşteri bazında her bir kart yenilemesi için 9 TL ücret yansıtılacaktır. Ek kartlar da uygulamaya dahildir.

  180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları hareketsiz kabul edilir ve ücret alınmadan önce kart sahibi 30 gün içinde ilave maliyete katlanmaksızın kartı kapatma hakkına sahiptir.


Euro.Message madebycat